ایجاد گذرگاه عابر پیاده در خیابان «سادات خوشرو»مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری کرمان از ایجاد گذرگاه عابر پیاده در خیابان «سادات خوشرو» خبر داد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، مهدی طهماسبی، با بیان اینکه این اقدام طبق مصوبه کارگروه ترافیک انجام شده است، گفت: با توجه به عبور مکرر عابران پیاده به‌خصوص دانش‌آموزان از عرض معبر در محدودۀ پارک «سادات خوشرو»، گذرگاه عابر پیاده به‌منظور عبور ایمن عابران ایجاد شد.
وی افزود: با تجهیزات ترافیکی و خط‌کشی عابر پیاده، گذرگاه ایمن عابر پیاده هم‌اکنون مورد استفاده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری ضمن تشکر از توجه رانندگان، از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات ترافیکی، به علایم و تجهیزات ترافیکی نیز توجه کنند.