به منظور استفاده از ترافیک آن لاین شهر کرمان روی گزینه زیر کلیک کنید

ترافیک آن لاین شهر کرمان

به منظور استفاده دقیق تر می توانید بر روی نقشه zoom in  ویا zoom out  کرده تا محل دقیق شروع وپایان ترافیک در هرنقطه دارای ترافیک اطلاع پیداکنید.